dimarts, 14 de gener de 2014

Treballem l’ortografia.

Els alumnes de 3r., a la classe de català, estem treballant l’expressió escrita.

La mestra ens ha ajudat a elaborar una pauta de les coses principals que hem de tenir en compte al fer un escrit, a partir d’una pluja d’idees que hem fet entre tots. Ens servirà per poder fer una autoavaluació prèvia abans d’entregar-ho.

Revisa i posa una X on creguis abans d’entregar l’escrit al mestre o d’altres persones,

No
1.- He respectat els marges (deixar com un marc en blanc sense escriure)?


2.- He posat el meu nom i la data?


3.- He posat un títol?


4.- He deixat el full net, sense taques ni esborralls?


5.- Està el full sense arrugues?


6.- S’entén la lletra?


7.- Estan les lletres minúscules a, c, e, i, k, m, n, o, r, s, u, v, w, x, z  dintre de la pauta?


8.- Surten de la pauta cap amunt les lletres b, d, f, h, l, t?


9.- Surten de la pauta cap avall les lletres f, g, j, p, q, y?


10.- Surten de la pauta les majúscules?


11.- Hi ha paraules que han d’anar juntes i han quedat separades?


12.- Hi ha paraules que van separades i les he ajuntat?


13.- M’he menjat lletres?


14.- He posat lletres de més?


15.- He posat majúscules al començament de l’escrit?


16.- He posat majúscules després de cada punt?


17.- He posat majúscules en els noms propis?


18.- He posat punt a l’acabar cada frase?


19.- He posat comes si he fet una llista?


20.- Repeteixo moltes vegades la mateixa paraula (per exemple: tinc, i, la meva, hi ha, és, té, ...)?


21.- He mirat que estiguin ben escrites les paraules que tinguin aquestes lletres treballades s/z?


21.1.- ç/s/c/ss?


21.2.- c/qu/qü?


21.3.- ga/gue/gui/go/gu/güe/güi?


21.4.- j/g?


21.5.- b/v, mb/mp, bl/br?


21.6.- x, ix, tg, tj?


21.7.- r/rr?


21.8.- h? Hi ha? Hi havia?


21.9.- x, tx, ig?


21.10.- x/ix?


22.- He fet frases amb sentit que jo, i qualsevol que les llegeixi, les entengui?


23.- He utilitzat molt vocabulari (paraules diferents o recentment apreses)?


24.- He utilitzat bé el singular/plural? (Per exemple: “les taules” i no “la taules”).


25.- He utilitzat bé el femení/masculí? (Per exemple: “la taula” i no “el taula”).


26.- He posat alguna paraula en castellà si estic escrivint en català?


27.- Ho he escrit en el mateix temps verbal (passat, present o futur)?


28.- He acabat els plurals en -es (celles, orelles, pestanyes,...)?


29.- He posat amb i llatina (“i”) la que serveix per unir paraules? (Per exemple: grans i bonics).
Tenim a la classe murals que ens ajuden a no oblidar-nos!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada